Ostatnia faza przetargu na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Przetarg na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17 wszedł już w ostatnią fazę. 24 lutego 2017 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała zaproszenia do składnia ofert do szesnastu wykonawców zainteresowanych realizacją tej inwestycji.

Zatwierdzono  również zmiany umożliwiające dalsze przygotowanie przyszłej realizacji obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62.

Ciszę się, że kolejna ważna inwestycja, budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego na trasie S17, przechodzi do II etapu postępowania przetargowego. Także budowa obwodnicy Łochowa staje się coraz bliższa. Za kilka dni, 27 lutego 2017 r., przekażemy również zaproszenie do składania ofert dla budowy drogi ekspresowej S19, od węzła Lasy Janowskiego do węzła Nisko Południe – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Zaproszenie do składnia ofert na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Uzyskanie modyfikacji decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego umożliwiło przejście do II etapu przetargu. Przyszły wykonawca będzie musiał zaktualizować istniejącą dokumentację do obecnie obwiązujących przepisów.

Jedno jezdniowa obwodnica, o długości ok. 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 – węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Nad doliną rzeki Sołokiji droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zadeklarują również czas realizacji inwestycji (od 34 do 37 miesięcy – nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz ewentualne wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat. Te kryteria będą uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena).

Umowę z wykonawcą GDDKiA planuje podpisać w IV kwartale 2017 r.

źr. GDDKiA