Jednostki OSP doposażone w nowy sprzęt

W dniu 16 października 2018r. w Urzędzie Gminy Bełżec odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy zakupionego wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Bełżec a Ministrem Sprawiedliwości, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego wchodzi:

– Zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1, deska ortopedyczna, szyny Kramera,

– Defiblirator, (2 szt. )

– Miernik wielogazowy,

– Latarka kątowa akumulatorowa (2 szt.)

wyniosła 22 360,00zł.

Na mocy podpisanych umów darowizny przekazano jednostkom OSP Bełżec I – Zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1, deska ortopedyczna, szyny Kramera,- Defiblirator ZOLL AED 3, (1 szt. ) – Miernik EX-OX-H2S-CO Atex, – Latarka kątowa INTRANT XPR 5568 RX akumulatorowa (2 szt.) oraz dla jednostki OSP Bełżec II Defiblirator ZOLL AED 3, (1 szt. ).

Jednostki te włączone są w struktury KSRG.

Zadanie w 99% współfinansowane było ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

 

źr. UG Bełżec