Zobacz jak powstaje obwodnica Tomaszowa! (film)

tomazów.pl – dobre strony naszego miasta prezentuje:

Przelot nad placem budowy drogi S17 (obwodnica Tomaszowa Lubelskiego). 22 sierpnia 2019.

00:00 – wjazd na obwodnicę Jeziernia Podbełżec
04:10 – węzeł z ulicą Ściegiennego
04:55 – odcinek od Ściegiennego do 29-go Listopada
08:00 – odcinek od 29-go Listopada do Łasczczowieckiej
10:34 – odcinek od ul. Łaszczowieckiej do Dąbrowy Tomaszowskiej
13:10 – wjazd na obwodnicę Dąbrowa Tomaszowska

15:10 – węzeł z ul. Łaszczowiecką
16:25 – węzeł z ul. 29-go Listopada
17:25 – odcinek od 29-go Listopada w stronę południową
20:18 – końcówka obwodnicy od strony Jezierni

21:33 – węzeł z ul. Ściegiennego
22:55 – roztoczańskie uroki
24:05 – węzeł z ul. Ściegiennego
25:15 – węzeł z ulicą 29-go Listopada
26:25 – węzeł z ul. Łaszczowiecką