Zawody wędkarskie o „Puchar Wójta Gminy Susiec”

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Susiec w Majdanie Sopockim

 

REGULAMIN

Zasady obowiązujące podczas zawodów wędkarskich

w Majdanie Sopockim

TEREN ZAWODÓW

1. Zawody rozgrywane są na terenie zalewu w Majdanie Sopockim.

2. W czasie trwania zawodów łowisko od strony lasu jest zamknięte dla innych wędkarzy.

3. Organizatorzy są odpowiedzialni za porządek oraz przebieg imprezy.

4. Termin i czas rozgrywania zawodów ustala się na 3 czerwca (Sobota) godz. 700.

5. Organizator wyznacza stanowiska wędkarskie, odległość pomiędzy stanowiskami powinna wynosić około 10 metrów.

SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

1. Każdy zawodnik przystępujący do zawodów musi mieć własną wędkę. Na zawodach dozwolone jest łowienie tylko 1 wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

2. Każdy zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę do przechowywania złowionych ryb w stanie żywym.

3. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego jak: proca, podbierak, platforma itp.,

4.W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Zawody organizowane będą w kategoriach:

-kadet, do 12 lat

-junior, od 13 do 25 lat

-senior, powyżej 26 lat

2. Losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów, nie później niż na 30 – 60 minut przed rozpoczęciem zawodów.

3. Czas trwania zawodów ustalany jest przez organizatora w porozumieniu z Gospodarzem łowiska. Zawody zostają przerwane jednym ustalonym wcześniej sygnałem.

4. Po otrzymaniu numerów startowych zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska.
W tym czasie mogą przygotowywać się do zawodów i korzystać z pomocy innych osób.

5.Obowiązują następujące sygnały:

– pierwszy sygnał – na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów kiedy można rozpocząć nęcenie zanętą (w zależności od decyzji organizatora)

– drugi sygnał – rozpoczynający zawody

– trzeci sygnał – oznacza że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut

– czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów.

Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Po sygnale oznaczającym zakończenie zawodów komisja sędziowska podchodzi po każdego zawodnika i waży na stanowisku złowione ryby.

6.Zabrania się w czasie zawodów przemieszczania się zawodników i osób postronnych pomiędzy zawodnikami. Wyłączeni z tego zakazu są organizatorzy oraz sędziowie.

7. Dla najlepszych z każdej kategorii przewidywane są statuetki,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.