Zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tomaszów Lubelski” nagrodzeni podczas XIX Sesji RM

xix_sesja_2 W dniu 1 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XIX sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami. W pierwszej kolejności Burmistrz Wojciech Żukowski przedstawił zebranym obecnych na sesji zawodników i trenera Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tomaszów Lubelski”, którzy w zakończonym obecnie sezonie zimowym wielokrotnie uzyskiwali miejsca medalowe w zawodach w biegach narciarskich o randze mistrzostw Polski oraz w Biegu na Igrzyska oraz XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych – Dolny Śląsk 2016.  Wśród wyróżnionych znaleźli się: Katarzyna Stokfisz – Wicemistrzyni Polski Seniorów Team Sprint, dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Polski Juniorów oraz dwa  brązowe medale w Team Sprincie; Monika Skinder – Wicemistrzyni Polski Seniorów Team Sprint, dwukrotna srebrna medalistka w sprincie w zawodach FIS w Szczerpskim Plesie, zwyciężczyni klasyfikacji końcowej Biegu na Igrzyska, w bieżącym sezonie wygrała 9 biegów podczas zawodów rankingowych w kategorii młodziczek; Magdalena Czusz –  srebrny i brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w biegach narciarskich stylem klasycznym i dowolnym; Szymon Sikora –  dwukrotny srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, brązowy medalista w Team Sprincie; Tomasz Krawczyk – brązowy medalista w Team Sprincie Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Zwodnicy klubu oraz trener Waldemar Kołcun otrzymali listy gratulacyjne i drobne upominki z rąk Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta. Waldemar Kołcun dziękując za gratulacje zaznaczył, że bez pomocy całego sztabu szkoleniowego, zaangażowanych osób i instytucji z terenu Tomaszowa Lubelskiego sukces zawodników nie byłby możliwy.

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus poinformował o zajęciu przez Miasto Tomaszów Lubelski 4 miejsca w prowadzonej przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Tomaszów Lubelski w klasyfikacji Miast do 20 tysięcy.

Kontynuując sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski poinformował w szczególności o: ogłoszonym przetargu na budowę zakładu zagospodarowania odpadami, złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem na budowę krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim oraz rozbudowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, ogłoszeniu przetargu na przebudowę ul. Pogodnej i Petera oraz ul. Szopena a także na przebudowę oświetlenia w obrębie ulicy Piłsudskiego. Burmistrz Miasta poinformował również o 15 wnioskach złożonych w ramach projektu Budżet Obywatelski Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 r., które zostały dopuszczone do etapu głosowania. Ponadto Burmistrz pokrótce omówił przebieg miejskich uroczystości i imprez im towarzyszących, które odbyły się w okresie między sesjami, m.in.: Halowy Turniej piłki nożnej o Puchar Wojewody Lubelskiego, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych i uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przekazanie dowództwa II Południowo–Wschodniego Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno–Wychowawczej, obowiązki Komendanta Okręgu objął mł. insp. ZS Jarosław Antoszewski.

W kolejnej części Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski przyjęli informację o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2015 rok i planowanych zamierzeniach na lata 2016 – 2017, a także sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Ponadto Radni uchwalili uchwały w sprawie:

  • wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2016 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie remontu chodników w pasie dróg powiatowych w Tomaszowie Lubelskim,
  • udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu,
  • przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim,
  • uchwalenia „Regulaminu korzystania z Lodowiska Plenerowego”,
  • zbycia nieruchomości – działki nr 186/1 ark. 19 o pow. 181 m2 położonej przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim,
  • wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości – działki nr 186/2 ark. 19 nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 186/1 ark. 19 położonej przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

xix_sesja_8

źr. UM Tomaszów Lubelski