Zatrzymano poszukiwanego obywatela Ukrainy, mężczyzna zapłacił prawie 20 tys. zł grzywny

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez polskie organy ścigania. Jak ustalili funkcjonariusze, obywatel Ukrainy był poszukiwany w związku z zasądzoną wobec niego wysoką karą grzywny.

W poniedziałek ( 3 czerwca br.), na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, na kierunku wjazdowym do Polski, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 77-letniego ob. Ukrainy, poszukiwanego przez polski wymiar sprawiedliwości. Cudzoziemiec był poszukiwany  w związku z realizacją wobec niego wysokiej kary grzywny. Podróżnemu, który na miejscu, dokonał wpłaty prawie 20 tys. zł kary, zezwolono na dalszą podróż.

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych, jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie prowadzonych kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

 

źr. Straż Graniczna