Zakazy wstępu do lasu – w dniach 29-31 lipca 2019 r.

Zgodnie z wojewódzkim planem przeszukiwania terenu województwa lubelskiego w celu ujawnienia zwłok padłych dzików na lipiec 2019 informujemy, że w dniach 29-31 lipca 2019 r. odbędzie się przeszukiwanie terenów w poszukiwaniu padłych dzików.

Działania prowadzone będą na obszarze o promieniu 10 km od miejscowości Jeziernia Podbełżec Nadleśnictwo Tomaszów, gminy: Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska, Bełżec, Jarczów i Susiec, obwody łowieckie nr: 317, 324, 316, 325, 323, 322, 304, 305, 318.

Przeszukiwanie terenu odbędzie się w godzinach 9:00 – 14:00. W poszukiwaniu padłych dzików weźmie udział ok. 50 żołnierzy, pracownicy Nadleśnictwa oraz przedstawiciele kół łowieckich właściwych ze względu na teren przeszukiwań. W poszukiwaniach uczestniczyć będzie również Powiatowy Lekarz Weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik Inspekcji Weterynaryjnej.

Z uwagi na powyższe BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA się wstępu do lasu w dniach      29-31 lipca 2019 r.

Wójt Gminy

/-/ Marzena Czubaj-Gancarz