Za długoletnie pożycie małżeńskie

8217W dniu 11.06.2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

      Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Księdza Dziekana Czesława Grzyba, przy współudziale Księdza Proboszcza Parafii Ojca Pio Grzegorza Świtalskiego.

Następnie w budynku USC odbyło się spotkanie władz miejskich i gminnych na czele z Burmistrzem Miasta Tomaszowa Lubelskiego Panem Wojciechem Żukowskim i Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski Panią Marzeną Czubaj-Gancarz z Jubilatami oraz ich Rodzinami.

Uroczystość została przygotowana przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim – Pan Zenon Wiśniewski.

W trakcie uroczystości nastąpiła dekoracja par małżeńskich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczenie okolicznościowych dyplomów, upominków i kwiatów.

Dekoracji par małżeńskich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dokonali: Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego Pan Wojciech Żukowski i Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani Marzena Czubaj-Gancarz.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP zostali udekorowani następujący Jubilaci:

Jadwiga i Stanisław Bender  – 52 lecie pożycia małżeńskiego,
Zofia i Władysław Fus  – 50 lecie pożycia małżeńskiego,
Stanisława i Seweryn Mielniczek  – 50 lecie pożycia małżeńskiego,
Bogusława i Janusz Rechul  – 53 lecie pożycia małżeńskiego
Genowefa i Janusz Semeniuk  – 50 lecie pożycia małżeńskiego.

 

Spotkanie z jubilatami zostało uwieńczone występem artystycznym zespołu „SONATA” – pod przewodnictwem kierownika muzycznego zespołu Pani Anny Pilipiec.

źr. UM w Tomaszowie Lubelskim / foto: A.Woch