XXXIII sesja Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XXXIII sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 14 lipca 2017 roku o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
 11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 12. Uchwalenie Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
 13. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017 – 2019
 14. Przekazanie mienia jednostki budżetowej – Gimnazjum Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim na cele edukacyjne w zarząd Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim
 15. Zbycie nieruchomości – działki nr 216/5 ark. 11 o pow. 0,055 ha, położonej przy ul. Kruczej w Tomaszowie Lubelskim
 16. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości: nr 17/7, nr 18/7 ark. 12 o łącznej powierzchni 141 m2 położonych przy ul. Armii Krajowej i nr 334/7 ark. 20 o powierzchni 175 m2 położonej przy ul. Piekarskiej, na okres do trzech lat
 17. Zakończenie obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Mirosław Fus