XIX Sesja Rady Miasta w najbliższy czwartek

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – w celu zachowania bezpieczeństwa obrady XIX sesji dla mieszkańców będę dostępne On-line na stronie: www.tomaszow-lubelski.pl

Informuję mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski, iż w dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 15.30 odbędą się obrady XIX sesji VIII kadencji Rady Miasta, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Przyjęcie rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2019
 10. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019
 11. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2019 rok
 12. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
 13. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 14. Uchwalenie statutu Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim
 15. Zmiana uchwały Nr XVII/181/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelski
 16. Zakończenie obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

 
Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus

 

źr. UM Tomaszów Lubelski