XIV Sesja Rady Powiatu

herb2Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2016 roku /środa/ o godzinie 8:00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XIV Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2015.
 9. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Tomaszowskiego za 2015 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2015.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. / zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ,
  2. / wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubyczy Królewskiej,
  3. / zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
  4. / określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok,
  5. / zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  6. / zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
  7. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
  8. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
  9. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,
  10. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,
  11. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,
  12. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,
  13. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,
  14. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,
  15. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,
  16. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,
  17. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,
  18. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie obrad.

źr. Powiat Tomaszowski