XII Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej odbył się w Wożuczynie

21maja 2017 r. odbył się  XII Powiatowy  Przegląd  Piosenki  Religijnej  i Patriotycznej  w Wożuczynie, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury  w Rachaniach, Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  i Szkołę Podstawową im. ks. Błażeja Nowosada  w Wożuczynie. Patronat nad imprezą objęli Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk, Wójt Gminy Rachanie Pan Roman Miedziak i Dziekan Dekanatu Tomaszów Lub. Północ ks. Prałat Czesław Grzyb.

Przegląd nie miał charakteru konkursu. Zespoły z terenu powiatu i dekanatu tomaszowskiego występowały w trzech kategoriach wiekowych dzieci, młodzież i dorośli prezentując piosenkę religijną oraz patriotyczną.  Do udziału w Przeglądzie zgłosiło się 18 zespołów i duetów z  następujących miejscowości: Sitno, Bełżec, Susiec, Tarnawatka, Krynice, Lubycza Królewska, Rachanie, Wożuczyn, Telatyn, Wożuczyn Cukrownia. W koncercie uczestniczyli : Wójt Gminy Pan Roman Miedziak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Żdan i Radna Powiatu Tomaszowskiego Pani Teresa Semczyszyn oraz mieszkańcy Wożuczyna i okolic.

Tematyka  oraz  wysoki poziom wykonywanych utworów stworzyły wyjątkowy i niepowtarzalny nastrój w wożuczyńskiej świątyni.                

    Wszyscy wykonawcy otrzymali  pamiątkowe dyplomy i statuetki.

 

źr. Gmina Rachanie