Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury i ochrony i promocji zdrowia.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017
przeprowadzonego w oparciu o Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 5 stycznia2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rok 2017
przeprowadzonego w oparciu o Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rok 2017

źr. UM Tomaszów Lubelski