Współpraca samorządowo-uniwersytecka

Gmina Krynice rozpoczyna współpracę z kolejnym, po UMCS, uniwersytetem. Uczniowie miejscowych szkół, pracownicy jednostek samorządowych i inni mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia wykładowców oraz studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Przedstawiciele uczelni po raz pierwszy gościli w Krynicach w ubiegłym tygodniu, a we wtorek 20 lutego delegacja samorządowa z wójtem Januszem Bałabuchem była w Lublinie. Podczas rozmów z Dziekanem I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym prof. Ryszardem Maciejewskim ustalono m.in., że przedstawiciele uniwersytetu poprowadzą cykl szkoleń ratowniczych dla strażaków z OSP w gminie Krynice. To szczególnie cenne dla druhów z jednostek, które nie działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i nie mają obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy rozpoczną się w kwietniu.

Efektem wtorkowych rozmów jest również zaproszenie dziekana wydziału medycznego dla krynickich gimnazjalistów, którzy przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej będą mogli odwiedzić lubelską uczelnię, by na miejscu przekonać się dlaczego warto rozważyć taką ścieżkę kształcenia i kariery zawodowej.

Pierwsze informacje w tej sprawie młodzież zdobyła przed kilkoma dniami, podczas pierwszej wizyty delegacji Uniwersytetu Medycznego w Krynicach. Spotkanie, w którym wzięli udział także pracownicy urzędu gminy i jednostek samorządowych, było okazją nie tylko do promocji uczelni, ale również przeprowadzenia warsztatów z udzielania pierwszej pomocy, w tym używania defibrylatora oraz technik zaopatrywania ran. Ofertę edukacyjną uczelni prezentował prof. Ryszard Maciejewski, a towarzyszyli mu inni wykładowcy – mgr Grzegorz Witkowski, dr Ryszard Wierzbicki i dr Robert Sitarz oraz kilkunastoosobowa grupa studentów.

Uniwersytet Medyczny to druga uczelnia, z którą krynicki samorząd rozpoczyna współpracę. Podczas ubiegłorocznych wakacji w gminie Krynice odbył się pierwszy plener rzeźbiarsko-malarski studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gmina planuje również nawiązanie kontaktów z Uniwersytetem Rzeszowskim, z którym już prowadzi rozmowy na ten temat. Ma nadzieję, że wiedza i doświadczenie wykładowców i studentów architektury krajobrazu wydziału biologiczno-rolniczego tej uczelni pomoże, na przykład w przygotowaniu inwentaryzacji i opracowaniu planów zagospodarowania krynickiego parku.

 

źr. Gmina Krynice