Wręczenie aktu powierzenia pełnienia obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim.

2 stycznia 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim mł. bryg. Andrzejowi Barteckiemu. Uroczyste wręczenie aktu powierzenia pełnienia obowiązków odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

Mł. bryg. Andrzej Bartecki z ochroną przeciwpożarową oraz pożarnictwem związany jest od 1990 roku, w którym podjął naukę oraz służbę kandydacką w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Służbę stałą rozpoczął 1 września 1992 r. na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Rejonowej PSP w Tomaszowie Lubelskim. W kolejnych latach zajmował stanowiska: technika ds. kwatermistrzowskich KR PSP, inspektora ds. kontrolno-rozpoznawczych KR PSP, dowódcy zastępu, a następnie dowódcy zmiany JRG. 

W tym również okresie tj. w latach 1994-1998 kształcił się zawodowo studiując zaocznie ochronę przeciwpożarową w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – uzyskując pierwszy stopień oficerski oraz tytuł inżyniera pożarnictwa. W roku 2010 ukończył niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP – uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. 

W Komendzie Powiatowej PSP zajmował kolejno stanowiska dowódcy zmiany oraz zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Przez okres ponad 25-letniej służby w tomaszowskiej straży pożarnej zajmował się głównie organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych. Brał również czynny udział w działaniach przeciwpowodziowych organizowanych na terenie województwa lubelskiego.  Od 1 stycznia 2018 roku pełni obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim.

 

źr. KP PSP Tomaszów Lubelski