Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

W dniu 20 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryk Nowosad, w obecności dyrektorów szkół podstawowych z terenu Miasta Tomaszów Lubelski, wręczyli akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego, przeprowadzonego w dniu 9 lipca 2020 r., uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczycielki złożyły ślubowanie nauczyciela mianowanego.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymały:

  • Pani Edyta Kielar, nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie  Lubelskim,
  • Pani Kamila Bajan, nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie  Lubelskim,
  • Pani Ewelina Pleskacz, nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie  Lubelskim.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski