Wpadły z fałszywymi dokumentami na granicy

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejne już w tym miesiącu osoby, które posługując się podczas kontroli granicznej fałszywymi dokumentami, próbowały wjechać do Polski. W ubiegłym roku ujawniliśmy podczas prowadzonych kontroli prawie 800 fałszerstw różnych dokumentów.

24 stycznia br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym, stawiły się trzy obywatelki Ukrainy. W czasie prowadzonej kontroli granicznej funkcjonariusz SG zauważył, iż kobiety zachowują się dość nerwowo. Podejrzewając, że takie zachowanie podróżnych może wynikać z powodu  nieprawidłowości w dokumentach przedstawionych do odprawy, postanowił wnikliwie je zbadać. Okazało się, iż panie posługiwały się fałszywymi oświadczeniami, które miały potwierdzać podjęcie przez nich zatrudnienia na terytorium Polski.

Kobiety w wieku 22, 23 i 46 lat zostały zatrzymane a w ich sprawach zostały wszczęte postępowania przygotowawcze. Podróżne odpowiedzą teraz za posługiwanie się przy kontroli granicznej fałszywymi dokumentami. Czyn ten usankcjonowany jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Po zakończeniu prowadzenia wobec nich czynności procesowych, obywatelki Ukrainy otrzymały również decyzje administracyjne o odmowie wjazdu na terytorium Polski.

 

Jest to już kolejny w tym miesiącu przypadek zatrzymania podróżnych, którzy próbowali wjechać do Polski, posługując się fałszywymi dokumentami potwierdzającymi podjęcie przez nich zatrudnienia na terytorium Polski:

https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/40171,Blisko-osiemset-ujawnionych-falszerstw-dokumentow-na-granicy.html

 

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili w ubiegłym roku prawie 800 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.