Wójt Gminy Tomaszów Lubelski wyróżniona (film)

19 marca 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się III Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS). W trakcie wydarzenia wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu.
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz otrzymała wyróżnienie w kategorii: „Samorząd i Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej”
W wydarzeniu, które odbyło się w formule on-line wzięli udział przedsiębiorcy społeczni oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, mający znaczący wpływ na rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie.
Celem Konkursu jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa lubelskiego oraz samorządowców za zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim oraz zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i promocja ekonomii społecznej w województwie lubelskim.
III Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej odbyło się w ramach RPO WL na lata 2014-2020 projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

źr. UG Tomaszów Lubelski