Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/18 w Tomaszowie Lubelskim

W Tomaszowie Lubelskim odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2017/18 w woj. lubelskim. W uroczystościach uczestniczyli m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk oraz poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.
 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Rojka. Po zakończeniu nabożeństwa nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939, a następnie  była oficjalna inauguracja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
Nowy rok szkolny w woj. lubelskim rozpoczęło w sumie ok. 340 tysięcy uczniów. Wraz z nim weszła w życie reforma edukacji. Rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów, wraca ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum (ewentualnie pięcioletnie technikum), pojawia się szkoła branżowa.
 
Chcemy żeby nauka w szkołach ponadpodstawowych była dłuższa aniżeli 2,5 roku i przygotowywała uczniów do matury bez konieczności pobierania przez nich kosztownych korepetycji – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek. – Polacy wydają miliony złotych na korepetycje przez to, że licea i szkoły ponadgimnazjalne nie są w stanie przygotować uczniów do egzaminu dojrzałości.
 
Oprócz wystąpień okolicznościowych m.in. kuratora i wojewody odczytano również list skierowany do społeczności szkolnej przez minister edukacji Annę Zalewską.

 

źr. lublin.uw.gov.pl