Wizyta w miastach partnerskich na Ukrainie

W ramach kontynuacji projektu „Tomaszów Lubelski – sukces polskiej transformacji ustrojowej” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych była wizyta przedstawicieli Miasta Tomaszów Lubelski oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego na Ukrainie. W dniach 5-10 grudnia 2017 Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski wraz z delegacją: Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwoną Wieczorek, Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosławem Fusem, Radnymi Rady Miasta Jackiem Pawłuckim, Moniką Pikuła, Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Renatą Miziuk, Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim Jarosławem Korzeniem, Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim Adamem Skorniewskim, Dyrektorem PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim Janem Fila, uczestniczyli w licznych spotkaniach i uroczystościach w Wasylkowie, Fastowie i Korosteniu na Ukrainie. Udział w uroczystościach związanych z obchodami dnia samorządu i rozmowy z lokalnymi władzami, radnymi, umożliwiły nawiązanie nowych znajomości, wymianę doświadczeń oraz wyznaczenie działań dotyczących dalszej współpracy. Wizyta w Korosteniu była okazją do przekazania książek na wyposażenie szkoły, która na szeroką skalę prowadzi nauczanie języka polskiego na Ukrainie. Elementarze i materiały do nauki języka przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Książki dla dzieci z Korostenia zostały zebrane również wśród uczniów tomaszowskich szkół.

      Projekt „Tomaszów Lubelski – sukces polskiej transformacji ustrojowej”, który miał na celu przekazanie miastom ukraińskim polskich doświadczeń ważnych dla rozwoju miasta i społeczności lokalnej dodatkowo zaowocował współpracą, która daje realną szansę na rozwój zarówno Tomaszowa Lubelskiego, jak i miast na Ukrainie.

      Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski składa serdeczne podziękowania Pani Marzennie Drab – Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Teresie Misiuk – Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, Panu Piotrowi Szczepanikowi – wicedyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie oraz mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego za przekazane materiały.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski