Wizyta przedstawicieli Rejonu Sokalskiego.

100_2993W piątek 12 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie Starosty Jana Kowalczyka , Wicestarosty Jerzego Wereszczaka z Olegiem Pelychem- Przewodniczącym Rejonowej Administracji Państwowej w Sokalu oraz Wiktorem Prytulko- Przewodniczącym Komisji ds. współpracy transgranicznej i współpracy z samorządami Sokalskiej Rejonowej Rady. W spotkaniu uczestniczyły również panie: Liudmyla Pelych przedstawicielka Organizacji Charytatywnej „Pomóż sąsiadowi” oraz Switłana Prytulko dziennikarka gazety „Głos nad Bugiem”.
Tematem spotkanie było omówienie kierunków i obszarów współpracy oraz realizacji wspólnych projektów w ramach Programu Polska-Białoruś- Ukraina na lata 2014-2020, określenie długoterminowego planu wspólnych działań w dziedzinie turystyki, kultury, ochrony przeciwpożarowej oraz wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów i organizacji pozarządowych

.
Rejon Sokalski współpracuje z Powiatem Tomaszowskim od 15 października 2004 roku w obszarze współpracy gospodarczej, kulturalnej, sportowej, nauki, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego i turystyki międzyregionalnej.
Wymiernym efektem tej współpracy jest zrealizowany wspólny projekt pn.„Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska:Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal” współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

źr. Powiat Tomaszowski