WIZYTA NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ Z CZERWONOGRADU (UKRAINA) W ZS NR 4

001514 listopada 2016 roku gościliśmy w naszej szkole grupę nauczycieli szkoły zawodowej z Czerwonogradu na Ukrainie. Goście z Ukrainy przyjechali do Tomaszowa w ramach projektu Szkoła nowych szans – transformacja szkoły zawodowej w Czerwonogradzie. Projekt jest realizowany przez lokalne stowarzyszenie Czajnia.
Nauczyciele z Czerwonogradu wzięli udział w prezentacji szkoły, którą przedstawił Pan dyrektor Janusz Joniec oraz nauczyciele: Pani Iwona Krawczyk i Pan Andrzej Bulicz. W ramach prezentacji przedstawiona została historia naszej szkoły oraz kierunki rozwoju w ramach szkolnictwa zawodowego.
Po prezentacji goście z Ukrainy mogli zobaczyć nasze klasopracownie i bazę dydaktyczną szkoły, nowoczesną bazę sportową wraz z zabytkowym budynkiem Sokolni, w której mieści się mała sala gimnastyczna oraz nowoczesną hale sportową Zespołu Szkół Nr 2. W budynku warsztatów szkolnych zwiedzili Stację Kontroli Pojazdów, 2 nowoczesne pracownie: diagnostyczną z bogatym wyposażeniem do diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych oraz pracownię techniczną, w której kształcimy przyszłych techników o specjalności obróbka skrawaniem, a także bazę kuchenną do kształcenia w zawodzie kucharz.
W otwartej dyskusji nauczyciele z Czerwonogradu wyrazili troskę o szkolnictwo zawodowe w ich mieście i wskazali na problemy związane z upadkiem wielu przedsiębiorstw i gałęzi przemysłu, zwłaszcza górnictwa, wskazano też na problemy demograficzne i migracyjne.

Pytali o nasze doświadczenia związane z dostosowaniem kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. W dyskusji wskazano na konieczność dobrej współpracy z organem prowadzącym szkołę oraz lokalnymi przedsiębiorstwami i zakładami pracy. W ramach takiej współpracy jest możliwość ustawicznego kształcenia młodzieży w różnych zawodach, a także pozyskiwania środków finansowych na rozwój bazy dydaktycznej szkoły. Przykładem tego jest współpraca z firmą RST Roztocze Pana Romana Raka. Jako ważny element rozwoju szkoły wskazano konieczność ciągłej promocji szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży gimnazjalnej i środowisku lokalnym. Wizyta przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że pomogła ona naszym gościom rzucić jasne światło na rozwój szkolnictwa zawodowego.

źr. ZS Nr4