Wędrowali „za lepszym życiem” do Niemiec

Skuteczna ochrona granicy państwowej, obok sprawnej odprawy granicznej osób jest priorytetowym zadaniem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Potwierdzeniem tego jest zatrzymanie dwóch nielegalnych migrantów. Zatrzymani to obywatele Turcji, którzy przekroczyli nielegalnie granicę by dotrzeć do Niemiec. W tym miesiącu to już kolejne zatrzymanie osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć „zieloną granicę” na odcinku ochranianym przez NOSG.

W dniu 12 lipca br. funkcjonariusze SG z Placówki w Hrebennem, prowadząc działania ukierunkowane na zwalczanie nielegalnej migracji, zatrzymali w okolicach m. Kornie, pow. tomaszowski, dwóch nielegalnych migrantów. Mężczyźni nielegalnie przekroczyli granicę, by następnie pieszo kontynuować swą wędrówkę w głąb kraju. Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymanymi okazali się być obywatele Turcji. Mężczyźni nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP. Do zatrzymania mężczyzn doszło po ujawnieniu śladów na linii granicy państwa.  W działaniach wykorzystano psa służbowego, który podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy do nielegalnych migrantów.W tym miesiącu to już drugie zatrzymanie osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć „zieloną granicę” na odcinku ochranianym przez NOSG. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Placówki w Hrebennem zatrzymali bowiem dwóch ob. Ukrainy, którzy również nielegalnie przekroczyli granicę państwa.

Zarówno obywatele Ukrainy jak i Turcji w rozmowie z funkcjonariuszami, przyznali, iż wędrowali do Niemiec „w poszukiwaniu lepszego życia”. Po przeprowadzeniu względem zatrzymanych czynności administracyjnych, zostali oni przekazani służbom granicznym Ukrainy.

 

źr. Straż Graniczna