W Suścu obchodzono „Dzień Kobiet”

W dniu 5 marca 2017 w GOK w Suścu odbyła się gminna uroczystość Dnia Kobiet.
Na zaproszenie Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Joanny Kowalczuk do GOK w Suścu przybyły kobiety pełniące funkcje: dyrektora, kierownika podległych gminie jednostek, radnego, sołtysa i Panie z zespołów śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, a także z Klubu Seniora. Na uroczystości jako goście byli również obecni: Sekretarz Gminy Susiec – Tadeusz Suski oraz Przewodniczący Rady Gminy Susiec – Leszek Ważny.

Wójt Gminy Susiec powitał zebranych i złożył wszystkim Paniom serdecznie życzenia .
Część artystyczną rozpoczął występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Suścu pod kierownictwem Pana Janusza Kiecany. Na scenie zaprezentowała się młodzież działająca przy GOK-u, która pod kierownictwem Pani Elżbiety Gęborys wykonała scenki humorystyczne. Były także piosenki śpiewane przez uczennicę ZSP w Suścu Emilkę Obirek, a całą imprezę poprowadziła Pani Anita Strumidło.
Prezentację podsumowującą działalność Zespołów Śpiewaczych i Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Susiec w 2016 roku przedstawiła Pani dyrektor GOK.


Każda z Pań z rąk Wójta, Sekretarza i Przewodniczącego Rady Gminy otrzymała różę. Upominkowe kosze wraz z podziękowaniami otrzymały Zespoły Ludowe i Koła Gospodyń Wiejskich.
Motto uroczystości – „KOBIETA – ile w tym słowie piękna, miłości i życia” kierujemy w szczególności do Panów, aby pamiętali o tym nie tylko w dniu 8 marca, ale każdego nadchodzącego dnia.

[FOTOGALERIA] fot K. Łagowski

źr. Turystyka Susiec