W Starostwie o zagrożeniach !

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 13 grudnia 2017r. odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Obradom przewodniczył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. W posiedzeniu uczestniczyli również burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu tomaszowskiego. Podczas posiedzenia Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Stanisław Kielech przedstawił temat zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w okresie zimowym i obowiązki samorządów, służb i instytucji w tym zakresie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Janina Wojtas przedstawiła aktualny stan zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF), omówiła obowiązujące procedury na obszarze zagrożonym chorobą, a także działania Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące zapobiegania zagrożeniom wystąpienia ASF. Jednocześnie Janina Wojtas potwierdziła, że w powiecie tomaszowskim nie stwierdzono przypadków ASF u świń ani u dzików. Wśród omawianych tematów była m.in. informacja o przypadkach zanieczyszczenia wodociągów i zagrożeniach z tego wynikających, o konieczności założenia noclegowni dla bezdomnych na terenie powiatu tomaszowskiego, a także o utworzeniu mapy objazdów w przypadkach zamknięcia drogi krajowej nr 17.

źr. Powiat Tomaszowski