W piątek odbyła się sesja RM

W dniu 1 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXVII sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

      Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Miasta Pana Mirosława Fusa głos zabrał Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, który powitał na sesji obecnego Dyrektora Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Tomasza Zielińskiego, któremu, w ramach podziękowania za pracę na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim wręczył replikę mapy Tomaszowa Lubelskiego.

      Ponadto Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski powitał zawodników i trenerów Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego w Tomaszowie Lubelskim, medalistów Klubowych Mistrzostw Europy w Karate-Do Lublin 2017 (Maksymiliana Neć, Gabrielę Kącka, Maję Korzeń, Oskara Jarszaka, Patryka Jankowskiego, Stanisława Kota, Jakuba Krawczyka, Krystiana Lentowicza, Jakuba Bednarza) oraz podwójnego Wicemistrza Świata Huberta Palaka w kumite indywidualnym i w kumite drużynowym Mistrzostw Świata w Karate Fudokan Rumunia 2017. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast Hubert Palak w uznaniu zasług otrzymał Nagrodę Finansową Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.

      Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami, Burmistrz poinformował, m.in. o: uzyskaniu dofinansowania do budowy krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim, uzyskaniu dofinansowania remontu ulicy Norwida, remoncie cmentarza wojennego, zakończonej inwestycji odwodnienia skrzyżowania ulic Łaszczowiecka i Zamojska, rozbudowie placu zabaw w Parku Miejskim oraz przeprowadzonej kweście w dniach 1-2 listopada i innych miejskich uroczystościach patriotycznych i kulturalnych. Na zakończenie zaprosił mieszkańców miasta do uczestniczenia w otwarciu lodowiska w dniu 6 grudnia 2017 r.

      W kolejnej części sesji Radni przyjęli uchwały w sprawie:

 1. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2017 rok
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 3. Podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji
 4. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
 5. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
 6. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
 7. Obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok
 8. Uchwalenia dla miasta Tomaszów Lubelski planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2019
 9. Nabycia przez Miasto Tomaszów Lubelski nieruchomości – działek nr 70 ark. 26 o pow. 0,1704 ha, nr 71 ark. 26 o pow. 0,4139 ha położonych przy ul. Ściegiennego oraz działki nr 308/3 ark. 2 o pow. 0,7100 ha położonej w miejscowości Łaszczówka
 10. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy – działek nr 278/4 ark. 20 o pow. 240 m2 położonej przy ul. Rejtana, nr 185/1 ark. 19 o pow. 3 m2 położnej przy ul. Matejki, na okres do trzech lat
 11. Zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski i nadania jej statutu
 12. Powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na bazie i z wykorzystaniem potencjału Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 13. Wyrażenia zgody na realizację projektu „ZaczynaMyOdNowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie.

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

źr. UM Tomaszów Lubelski