W Jezierni będą mieli nową drogę!

Gmina Tomaszów Lubelski informuję, że dzięki staraniom Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzeny Czubaj-Gancarz rozpocznie się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeziernia.

Droga gminna planowana do przebudowy rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w miejscowości Łaszczówka – Kolonia i kończy w miejscowości Jeziernia. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej, przebudowę przepustów i rowów przydrożnych, oraz wykonanie pobocza z kruszywa.

 

W dniu 7 maja Wójt w imieniu Gminy Tomaszów Lubelski podpisała z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie przebudowy ww. drogi w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Natomiast umowa w wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych w Tomaszowie Lubelskim została podpisana w dniu 20 maja.

 

Łączny koszt realizacji zadania wynosi ponad  600 000,00 zł

 

źr. UG Tomaszów Lubelski