W Jarczowie odnowili groby żołnierskie

6 grudnia nastąpiło zakończenie prac przy projekcie „Remont grobów żołnierskich na cmentarzu parafialnym w Jarczowie” W odbiorze prac udział wzięli Wójt Gminy Jarczów Tomasz Tyrka, Z-ca Wójta Gminy Jarczów Paweł Mroczkowski oraz Pan Sylwester Pitura szef firmy „BETONEX” Usługi Betoniarskie.

Wszelkie wykonane prace możliwe były dzięki ministerialnemu dofinansowaniu w kwocie 33 000 zł.

 

źr. Gmina Jarczów