W Gminie Telatyn powstał Klub Seniora

Pierwsze spotkanie Klubu Seniora, który powstał z inicjatywy Wójt Gminy Telatyn pani Elżbiety Stąsiek – Witkowskiej odbyło się dnia 11 stycznia 2018 roku w Wiejskim Centrum Turystyki i Promocji Wsi w Telatynie. Na spotkanie przybyli wszyscy Seniorzy z Gminy Telatyn, którzy nie tylko chcą tworzyć swoistego rodzaju wspólnotę ale też chcą się integrować i spotykać. Wszystkich obecnych powitała Wójt Gminy Telatyn pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska oraz Sołtys sołectwa Telatyn Kolonia Druga pan Jan Kusiak. W przygotowanie spotkania zaangażowali się również uczniowie Szkoły Podstawowej w Telatynie, którzy z racji tego iż trwał jeszcze okres świąteczny zaprezentowali Jasełka Bożonarodzeniowe.

Po części artystycznej przygotowanej przez dzieci, jednogłośnie przyjęto Regulamin działalności Klubu, który zaprezentował Sekretarz Urzędu Gminy pan Mieczysław Szaruga. W Regulaminie wskazano na cele i zadania Klubu Seniora, określono prawa i obowiązku jego członków oraz wskazano na jego prawną organizację. Wybrano również władze, które zostały powierzone paniom: Przewodnicząca – pani Halina Szczerbińska, Sekretarz – pani Irena Kurkiewicz oraz Skarbnik – pani Teresa Baran. Po części oficjalnej było spotkanie integracyjne – poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Telatyn II, uroczyste śpiewanie kolęd z racji okresu bożonarodzeniowego oraz biesiada przy muzyce, którą przygotował kierownik artystyczny zespołu Fermata pan Stanisław Michalczuk.

Jak podkreśla Wójt Gminy Telatyn Elżbieta Stasiek – Witkowska ,, Klub Seniora powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych i samotnych, którzy chcą na przekór wszystkiemu integrować się, działać i spotykać. Podstawowym zadaniem Klubu będzie przede wszystkim przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Chcemy by nasi Seniorzy spotykali się, uczestniczyli w różnych zajęciach, spotkaniach, by nawiązywali kontakty towarzyskie z innymi Klubami, by uczestniczyli w imprezach kulturalnych i wycieczkach. Jednym słowem, by tworzyli wspólnotę nie tylko ludzi ale też przyjaciół, którzy lubią ze sobą przebywać”.

 

źr. Gmina Telatyn