VII Przegląd Pieśni Pasyjnej (Zdjęcia)

Dnia 18 marca w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu po raz VII odbył się Przegląd Pieśni Pasyjnej. Głównym celem przeglądu jest kultywowanie tradycji śpiewania pieśni pasyjnych i popularyzacja dorobku artystycznego zespołów i chórów. Tradycyjnie przegląd rozpoczął się od uroczystej mszy świętej po, której mieliśmy przyjemność wysłuchania najpiękniejszych pieśni o tematyce wielkopostnej. W przeglądzie wzięło udział 11 wykonawców, wśród nich były zespoły i chóry z powiatów tomaszowskiego,lubaczowskiego i hrubieszowskiego.

Jako pierwszy zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Szumy” z Suśca, następnie Chór Parafii św. Leonarda w Tyszowcach, Zespół MARASE z Bełżca działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu, Zespół PASJA z Lubyczy Królewskiej, Zespół KRESOWIANKI z Żabcza, Zespół JAŚMIN z Rzeplina, Chór PASJONATA, Chór Seniora „TANEW” z Narola, Zespół śpiewaczy POJEDNANIE z Krynic, Zespół Artystyczny Seniora „ HARMONIA” z Tomaszowa Lubelskiego, przegląd swoim występem zakończył Chór Parafialny z Bełżca.

Wszystkie zespoły otrzymały podziękowania i symboliczne upominki, słowa podziękowania do wykonawców kierowali również Dyrektor GOK w Bełżcu Karolina Janik, Proboszcz Parafii ks. Stanisław Szałański oraz Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń „W krzyżu cierpienie”. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, zespołom i chórom za wspaniałe śpiewy.

 

źr. GOK Bełżec