VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze

konkurs-WOKW dniu 23 maja 2016 roku w Sali B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim został przeprowadzony VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze, w którym uczestniczyło 41 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego.Celem konkursu jest m.in. rozwijanie zainteresowań kulturalnych wśród uczniów, przygotowanie ucznia do roli świadomego odbiorcy dziedzictwa kulturalnego oraz wyrobienie nawyku korzystania z oferty kulturalnej proponowanej przez instytucje kulturalne w naszym regionie. Zakres konkursu jest zgodny z podstawą programową przedmiotu „Wiedza o kulturze”.
 Laureatami tegorocznej edycji zostali.
III – Sandra Krawczyk (Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim)
II – Maciej Mamczur (Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim)
I – Magda Natyna (Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim)
Uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oraz Tomaszowski Dom Kultury, które wręczyła Pani Anna Pankiewicz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.Konkurs przygotowała Agata Zakrzewska – Główny instruktor do spraw organizacji imprez TDK.
źr. Powiat Tomaszowski