Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim będzie czynny dłużej

AdministracjaPodatkowaNACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
I N F O R M U J E,

że w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. Urząd Skarbowy czynny będzie
w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tych dniach czynny będzie od
godz.od 7³º do 17³º. W dniu 02 maja 2016 r. Urząd Skarbowy czynny
będzie w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tym dniu czynny będzie od
godz.od 7³º do 15ºº.