Uroczystości patriotyczne w Siemierzu (Zdjęcia)

2 GRUDNIA 2018 zapamiętamy już na zawsze… Tego dnia w Siemierzu odbyła się uroczystość z okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI oraz 75 ROCZNICA POMORDOWANYCH MIESZKAŃCÓW SIEMIERZA I OKOLIC W LATACH 1943-1944.

Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Filialnym p.w. Św. Antoniego wprowadzeniem Pocztów Sztandarowych: Kombatantów z Gminy Rachanie i Gminy Krynice, Piłsudczyków z Tomaszowa Lubelskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemierzu, a także uczestniczył w obchodach Tomaszowski Szwadron Ułanów I Korpusu Ochrony Pogranicza. Następnie wszyscy uczestniczący, w tak szczególnej uroczystości, wspólnie zaśpiewali Hymn Polski – Mazurka Dąbrowskiego. Pamięć tamtych wydarzeń została wypowiedziana w akademii patriotycznej „Tak długo istnieje naród, jak długo pamięta o swoich bohaterach” przez młodzież szkolną z Siemierza i Telatyna, przygotowaną przez Panią Wiesławę Piwko. Pieśni patriotyczne, śpiewał miejscowy chór a dokumentację fotograficzną wykonał Grzegorz Szewczuk. Niepodległość i Wolność -mówiąc po prostu Polski Dom, Polska Szkoła, Polska Władza, Polski Kościół – te słowa często wymawiane, były mottem dzisiejszych wydarzeń. Za pomordowanych przez hitlerowców w czasie II Wojny Światowej mieszkańców Siemierza i okolic podczas mszy świętej modlili się Proboszcz Ks. Bogdan Jaworowski, Kanonik Ks. Julian Brzezicki i Kanonik Ks. Zbigniew Pietrzak. Oprawę muzyczną mszy świętej przygotował organista Przemysław Buda.

W apelu przywołano pamięć mieszkańców Siemierza i okolic pomordowanych w latach 1943-1944 oraz uczczono ich pamięć minutą ciszy. Honorowym gościem był Kombatant, Pan Kazimierz Seń, któremu uczniowie wręczyli biało-czerwone kwiaty. Podczas śpiewania pieśni patriotycznej „Rozkwitały pąki białych róż” uczniowie wręczyli obecnym na tej uroczystości białe róże. Swą obecnością uroczystość poświęconą Niepodległej oraz Pomordowanym Mieszkańcom Siemierza i okolic zaszczycili: Przedstawiciele Rodzin Pomordowanych, Wójt Gminy Rachanie Roman Miedziak, Wójt Gminy Krynice Jacek Wiśniewski, Skarbnik Gminy Rachanie Agata Niedziółka, Przewodniczący Rady Gminy Rachanie Wiesław Pałczyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Teresa Semczyszyn, Dyrektor GOK w Rachaniach Stanisław Seńko, przedstawiciel PSL Tadeusz Stanibuła oraz przedstawiciele Siemierza. Po mszy świętej delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze przed tablicą upamiętniającą pomordowanych. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała list od Starosty Tomaszowskiego. Na zakończenie Proboszcz Parafii Wożuczyn oraz Wójt Gminy Rachanie podziękowali: pocztom sztandarowym, kombatantom, zaproszonym gościom oraz tym wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości.

Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Rachanie, OSP i Koło Gospodyń Wiejskich w Siemierzu oraz mieszkańcy Siemierza. 

 

źr. GOK Rachanie / Autor artykułu: Wiesław Piwko