Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – taki tekst ślubowania składa nauczyciel, potwierdzając je własnoręcznym podpisem. Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Zdobywają go nauczyciele kontraktowi, którzy odbędą trwający blisko trzy lata staż i zdadzą egzamin końcowy przed komisją powołaną przez Wójta.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyła Pani Katarzyna Pawlik, nauczyciel geografii, biologii, przyrody i rewalidacji w Szkole Podstawowej im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii.  W dniu 17.08.2020 roku w Urzędzie Gminy Tomaszów Lubelski po odczytaniu
i podpisaniu ślubowania przez Panią Katarzynę Pawlik, Pani Wójt – Marzena Czubaj – Gancarz w obecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii – Pana Grzegorza Gwozdy oraz Kierownika GZEAS – Pana Roberta Puźniaka wręczyła akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Życzymy spełnienia w realizacji planów oraz dalszych sukcesów zawodowych!

 

żr. UG Tomaszów Lubelski