Uroczystość Patriotyczno-Religijna w Łosińcu z okazji 78 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim

W dniu 17 września 2017 r. na Cmentarzu Wojennym w Łosińcu, odbyła się Uroczystość Patriotyczno-Religijna z okazji 78 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Tomaszowem Lub.
Pełna fotogaleria http://turystyka.susiec.pl/photogallery.php?album_id=114

Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Susiec, ks. kanonik Zenon Góra Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej w Łosińcu, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Suścu, Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Łosińcu.

Uczestnicy uroczystości zebrali się na parkingu przy kościele w Łosińcu, skąd w asyście Orkiestry Dętej z Łosińca pod batutą Janusza Kiecany i pocztów sztandarowych przemaszerowali na cmentarz Wojenny w Łosińcu. Po przybyciu na miejsce odegrano Hymn Państwowy. Otwarcia uroczystości dokonał Zbigniew Naklicki Wójt Gminy Susiec. Przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności zaproszonych gości w osobach:

Tadeusza Suskiego – Członka Zarządu Powiatu, Sekretarza Gminy Susiec
Leszka Ważnego – Przewodniczącego Rady Gminy Susiec wraz z radnymi i sołtysami
ppłk. Jacka Kozaka – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej
Waldemara Bocheńskiego – Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych
dr Adama Kornata – Zastępcę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
Adama Skibę reprezentującego Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów
Stanisława Mandziuka reperentującego Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów Lub.
Mariusza Grada – Prezesa Zarządu Dworców Lubelskich, Posła na Sejm RP minionej kadencji
Edwarda Trześniowskiego – Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Suścu
Anny Rosikoń-Wierbol – prawnuczki, pierwszej Kierowniczki Szkoły Podstawowej w Łosińcu
Joannę Kowalczuk – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu
kpt. Szczepana Łasochę – reprezentującego Komendanta PSP Tomaszów Lub.
Wiesławę Hałasa – Dyrektora Banku Spółdzielczego w Suścu
Jana Skrobana – Prezesa Oddziału ZNP w Suścu wraz z dyrektorami szkół publicznych i niepublicznych
Prezesów Jednostek OSP z terenu Gminy

Powitał również poczty sztandarowe:

Delegację ze Sztandarem Grupy Rekonstrukcyjnej „Śląsk” 1939 r.
Poczet Sztandarowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Suścu
Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu
Poczet Sztandarowy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Majdanie Sopockim Pierwszym
Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Armii Kraków w Łosińcu
Poczet Sztandarowy Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Susiec

Szczególnie serdecznie przywitał kombatantów, mieszkańców gminy i okolic oraz harcerzy i młodzież szkolną, której podziękował za wystawioną wartę oraz sprzątanie i dbanie o cmentarz. W dalszej części wystąpienia przedstawił krótka historię walk pod Łosińcem i Tomaszowem Lub. W kolejnym punkcie uroczystości ppłk. Jacek Kozak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, przedstawił rys historyczny walk wrześniowych z 1939 r.Po wystąpieniu dokonano poświęcenia ufundowanej przez niego pamiątkowej tablicy z napisem: „Żołnierzom I Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem ppłk. Wojciecha Stanisława Wójcika, którzy 20 września 1939r. w krwawej Bitwie pod Łosińcem walczyli z niemieckim najeźdźcą w obronie Ojczyzny i niepodległość Polski.
Cześć ich pamięci. Chwała bohaterom”

Po ceremonii harcerze ze szkół gminy Susiec przedstawili cześć artystyczną. Następnie ks. kanonik Zenon Góra odprawił Mszę Św. poświęconą poległym żołnierzom. Po zakończeniu Mszy przybyłe delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem. Na tym uroczystość zakończono.

źr. Gmina Susiec