Uroczystość nadania nowego sztandaru w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim

thumbnail.php27 kwietnia 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim odbyła się podniosła uroczystość nadania nowego sztandaru. Dotychczasowy, wysłużony sztandar, który placówka posiadała od 1979 roku zawierał nieaktualną już nazwę Państwowy Zakład Wychowawczy. Z inicjatywy Rady Pedagogicznej oraz dzięki wsparciu i hojności przychylnych osób zebrano środki na zakup nowego sztandaru i insygniów.

Ceremoniał przekazania sztandaru rozpoczęła Msza Św. sprawowana w kościele Najświętszego Serca Jezusowego, podczas której ksiądz proboszcz Jerzy Sopel poświęcił tak ważny dla szkoły symbol. Następnie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, zaproszeni goście i cała społeczność szkolna wzięła udział w dalszej części uroczystości. W czasie ceremonii zwinięto stary sztandar, a przedstawiciele Rady Rodziców przekazali Dyrektorowi Ośrodka nowy, poświęcony sztandar.

Uroczystego umocowania pamiątkowych gwoździ dokonali honorowi goście i darczyńcy: pani Teresa Chrastina -Przewodnicząca Rady Powiatu, pan Jan Kowalczyk– Starosta Tomaszowski, pan Tadeusz Wagner- zastępca Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego, pan Jan Lelonek – przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, pan Waldemar Miller- zastępca Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, pan Jerzy Wereszczak- Wicestarosta Tomaszowski, pan Tadeusz Stanibuła- członek Zarządu Powiatu, pan Stanisław Cisło- Sekretarz Powiatu, pan Andrzej Walczak -Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, pani Anna Pankiewicz -Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, ksiądz Jerzy Sopel- Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego, pani Elżbieta Frączkiewicz- Przewodnicząca Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, pan Waldemar Dudziński – przedstawiciel pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w imieniu dyrektorów szkół i placówek oświatowych z Tomaszowa Lubelskiego- pan Waldemar Typek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, pani Anna Syty – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski „Samarytanin”, pan Mariusz Rachański- Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, pan Dariusz Skroban- Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Maria Szawara – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz pan Roman Kania – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim.

Po prezentacji sztandaru i ślubowaniu na nowy sztandar przedstawicieli społeczności uczniowskiej, odbyła się część artystyczna poświecona postaci patrona Ośrodka Janusza Korczaka. Uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem Pieśni Sztandarowej, po którym odprowadzono stary sztandar do pamiątkowej gabloty w sali historycznej, a nowy do specjalnie przygotowanej gabloty obok gabinetu wicedyrektora.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały swoją obecnością uświetnić tak ważną dla nas uroczystość.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

 

źr. soswtomaszowlub.szkolnastrona.pl