Uroczyste podsumowanie projektu

5603W dniu 21 października 2016 roku nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim. Projekt ten pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Tomaszowie Lubelskim II Etap” wykonany został w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020, którego operatorem jest Instytut Książki w Krakowie, a finansowany jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wielkość projektu wyniosła 1 536 813 zł, z czego 1 150 813 zł pochodziło jako dotacja z Instytutu Książki, 80 000 zł stanowił finansowy wkład własny zagwarantowany przez Urząd Miasta, a 306 000 zł stanowił rzeczowy wkład własny.

W sumie na modernizację budynku i zakup wyposażenia przeznaczono 1 230 813 zł. W uroczystości udział wzięło liczne grono gości, na czele z Robertem Gmitruczukiem wicewojewodą lubelskim, Wojciechem Żukowskim burmistrzem miasta, Janem Kowalczykiem starostą tomaszowskim, przedstawiciele duchowieństwa, samorządowców z terenu miasta i powiatu, przedstawiciele Oddziału IPN Lublin, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, dyrektorzy Gminnych Bibliotek Publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury, kierownicy ARMiR, KRUS, Nadleśnictwa Józefów, przedstawiciele wykonawców i czytelnicy. Po uroczystym przecięciu wstęgi, wszystkich zebranych powitał dyrektor biblioteki Tomasz Zieliński, który jednocześnie zapoznał uczestników z przebiegiem i zakresem prac modernizacyjnych. List do pracowników biblioteki skierowali profesor Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dariusz Jaworski Dyrektor Instytutu Książki. Podczas uroczystości Miejska Biblioteka Publiczna została uhonorowana przez Wojciecha Żukowskiego Burmistrza Miasta „Medalem za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego Założyciela Miasta”.

Zakres prac modernizacyjnych był zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami czytelników. Prace te dotyczyły: wykonania windy, instalacji klimatyzacji, remont toalet, zainstalowanie trezora bibliotecznego, adaptacji pomieszczeń na archiwum, klubu juniora i klubu seniora. Wymieniono wszystkie regały biblioteczne dostosowując je do oczekiwań czytelników, zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, w tym komputery dla dorosłych czytelników, nagłośnienie, stół multimedialny, skaner 3D, drukarkę 3D, oculus, infokiosk. Na placu bibliotecznych obok mini placu zabaw dla dzieci urządzono siłownię dla dorosłych składającą się z 5 urządzeń   Po przeprowadzonym remoncie, biblioteka stała się nowoczesnym miejscem nauki, spotkań i ciekawych wydarzeń kulturalnych dla wszystkich mieszkańców miasta i powiatu.

źr. MBP Tomaszów Lubelski