Umowa o współpracy ZS Nr 4 z Politechniką Lubelską

IMG_1610W dniu 31 maja 2016 roku w auli Senatu Politechniki Lubelskiej została podpisana umowa o współpracy Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim z lubelską uczelnią. Z ramienia szkoły umowę podpisał Dyrektor Janusz Joniec, zaś politechniki jej Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko. Starostwo Tomaszowskie reprezentował przedstawiciel Zarządu Powiatu p. Tadeusz Stanibuła. Ponadto z ramienia szkoły w spotkaniu uczestniczyli wicedyrektor Ryszard Jałowiec i nauczyciele: Henryk Grzesiński, Mariusz Kuryło i Dariusz Omelczuk.

Umowa określa obszary (elektryczny, mechaniczny i samochodowy) wzajemnej współpracy, których nadrzędnymi celami są popularyzacja nauki wśród młodzieży i środowisk nauczycielskich, budowa związków miedzy edukacją na poziomie ponadgimnazjalnym i akademickim oraz wspieranie inicjatyw zachęcających młodzież do kształcenia w dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Współpraca z Politechniką Lubelską umożliwi uczniom naszej szkoły dostęp do najnowszych technologii, poznanie procesów badawczych i form kształcenia na poziomie wyższym. W znaczący sposób poszerzy również możliwości dydaktyczne ZS Nr 4, a tym samym ofertę edukacyjną placówki.

źr. Powiat Tomaszowski