Umowa na budowę budynków socjalnych

 W dniu 6 czerwca 2019 roku Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski oraz Skarbnik Miasta Grzegorz Leńczuk podpisali umowę na budowę pierwszego z dwóch budynków socjalnych przy ul. Al. Sportowa. Wykonawcą przedsięwzięcia będzie BUDIMAR Usługi Budowlano-Remontowe Mariusz Pióro. Umowny termin zakończenia realizacji robót przypada na dzień 31.08.2020 r.

      Przedmiotowe zadanie jest realizowane przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w ramach wniosku o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy

 

źr. UM Tomaszów Lubelski