Uczeń Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

Karol Wlaź, uczeń klasy IV TL znalazł się w gronie 237 najlepszych uczniów województwa lubelskiego, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół średnich (kończących się egzaminem dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, a także mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Karol w roku ubiegłym osiągnął średnią ocen 5,5 i zajął IV miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Lublinie.

Uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie uczniom stypendium odbyła się 7 listopada 2017 w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Dyplomy wręczyli Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk. 

Gratulujemy!!!

 

żr. ZS Nr3 Tomaszów Lubelski