Tyszowce: O bezpieczeństwie na debacie społecznej

tyszW Tyszowcach odbyła się debata społeczna dotycząca poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. Organizatorami spotkania byli Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz Burmistrz Tyszowiec. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców.

Uczestników debaty przywitali Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając oraz I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji podkom. Szymon Mroczek. W spotkaniu wzięli udział m.in. mł.insp. Bartosz Magryta reprezentujący KWP w Lublinie, przedstawiciele lokalnych samorządów, kadra pedagogiczna szkół znajdujących się na podległym terenie, proboszcz parafii oraz mieszkańcy. Byli również policjanci z Posterunku Policji w Tyszowcach, którzy na co dzień pracują na tym terenie.

    Na debacie została przedstawiona prezentacja dotycząca stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie. Został również przedstawiony  filmy profilaktyczny dot. bezpieczeństwa osób starszych „Oszustom Stop”. Następnie podczas otwartej dyskusji, uczestnicy debaty zgłaszali swoje spostrzeżenia, sugestie i oczekiwania. Wypracowano również kolejne cele, które będą przedmiotem planowanych dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa. Kierownik PP w Tyszowcach omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W związku z tym, iż ten tydzień jest tygodniem mediacji na debatę została zaproszona mediator, która przedstawiła prelekcję na temat „Mediacja-droga do pojednania”.

   Na zakończenie, tradycyjnie już, uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby Policji. Zostały też rozdane ulotki profilaktyczne dla uczestników debaty „Bezpieczny senior”, „Z pijanym nie jadę”, „Szukaj pomocy- SOW Tyszowce”.

 

źr. KPP Tomaszów Lubelski