Tyszowce: Jest absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając ma absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji w środę 21 czerwca za uchwała w tej sprawie zagłosowało 13 spośród 14 radnych obecnych na sali, a 1 wstrzymał się od głosu.

Plan dochodów na 2016 rok został wykonany w 99,75%, a wydatków – w 96,48%. – Takiego wyniku nie było od 1990 roku, gdy jestem w urzędzie. Trzeba przy tym dodać, że w ubiegłym roku nie zaciągaliśmy nowych kredytów, a dodatkowo spłaciliśmy prawie 1 milion 300 tysięcy wcześniejszych zobowiązań – podkreśla w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając.

Na inwestycje gmina wydała prawie 2 miliony 130 tysięcy złotych, z których ponad 700 tysięcy to środki na dwa poważne zadania drogowe. Chodzi o przebudowę ul. 3 maja wraz w Tyszowcach w ciągu drogi Tyszowce – Tuczapy, na którą połowę środków samorząd pozyskał rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”. Wartość tej inwestycji to ponad 420 tysięcy złotych. Kolejne 300 tysięcy samorząd wydał na odbudowę drogi w Kolonii Czartowczyk, która była współfinansowana z rządowych środków na usuwanie klęsk powodziowych.

Z innych zadań inwestycyjnych, które zostały wykonane w 2016 roku można wymienić m.in. remont ulic w Tyszowcach oraz budowę oświetlenia drogowego w Tyszowcach i Przewalu.

źr.ias24.eu