Trwają remonty świetlic w Maziłach, Rybnicy i Łosińcu I

Stawiamy na ludzi!

W ostatnich latach znacząco ożywiła się działalność społeczna wśród mieszkańców Gminy Susiec.

Uaktywniły się różne organizacje w tym Koła Gospodyń Wiejskich i Zespoły Śpiewacze. Wiele z nich właśnie się zawiązało. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom na miejsca do prowadzenia tego typu działalności, staramy się je wesprzeć finansowo i organizacyjnie.

Właśnie ruszyły prace remontowe z ociepleniem i wykończeniem elewacji budynków Świetlicy w Maziłach i Remizo-Świetlicy w Rybnicy oraz remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Łosińcu I polegający na wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz stolarki drzwiowej.

Fundusze na te cele pochodzą z Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w kwocie po 23 000 zł na każdą z inwestycji, w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Nad Olszanką” Wólka Łosiniecka. Projekt został napisany i jest realizowany przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy Susiec.

Na razie budynki nie wyglądają okazale, ale prace się rozpoczęły i winny być zakończone najpóźniej do końca sierpnia 2018 r.

Razem możemy więcej.

 

źr. Gmina Susiec