Tomaszowska straż pożarna ma nowego komendanta!

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zenon Pisiewicz powołał z dniem 21 maja 2024 r. bryg. Pawła Chromca na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

 

Uroczyste powitanie ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim i przyjęcie obowiązków nastąpi w dniu 24 maja 2024 roku podczas  Obchodów Dnia Strażaka w KP PSP w Tomaszowie Lubelskim.

 

bryg. Paweł Chromiec służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 2000 roku jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po ukończeniu Szkoły i promocji na pierwszy stopień służbowy w korpusie aspiranckim został z dniem 2 września 2002 roku skierowany do służby stałej do Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie, gdzie zajmował kolejno stanowiska służbowe: Dowódca Zastępu, Dowódca Sekcji, Zastępca Dowódcy Zmiany, Dowódca Zmiany, Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Po 18 latach służby w hrubieszowskiej Komendzie z dniem 1 czerwca 2020 roku został przeniesiony służbowo do Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim na równorzędne stanowisko Dowódcy JRG, a następnie z dniem 1 marca 2022 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP. Jako Zastępca Komendanta sprawował nadzór nad Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą, Wydziałem Operacyjno – Rozpoznawczym, Sekcją Kwatermistrzowsko – Techniczną oraz realizował zadania obronne. Był zaangażowany w sprawne funkcjonowanie Komendy, rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz w różnego typu przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu tomaszowskiego. W okresie od 27 lutego do 26 kwietnia 2024 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP.

Podczas służby sukcesywnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W roku 2006 ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł naukowy inżyniera pożarnictwa został promowany na pierwszy stopień oficerski. Następnie w 2008 roku ukończył studia II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz w roku 2009 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik wielu szkoleń, kursów, warsztatów, ćwiczeń szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego oraz działań ratowniczych o różnym stopniu obciążenia czynnikami psychofizycznymi.

Od 2014 roku wchodzi w skład Lubelskiej Brygady Odwodowej. W latach 2014 – 2020 pełnił nieetatową funkcję Zastępcy Dowódcy, a od 2020 roku pełni funkcję Dowódcy Kompanii Specjalnej Centralnego Odwodu Operacyjnego „WODA”. Był też członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Lubelskim Komendancie Wojewódzkim PSP oraz pełnił nieetatową funkcję Zastępcy Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego PSP współprowadząc działalność informacyjno – promocyjną i prewencję społeczną.

 

bryg. Paweł Chromiec za swoją działalność służbową i społeczną został wyróżniony m. in.:

  • Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP,
  • Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP,
  • Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie.

Źr. KP PSP Tomaszów Lubelski