Tomaszowscy dzielnicowi odwiedzają osoby samotnie mieszkające, sprawdzają ogródki działkowe i pustostany

Tomaszowscy dzielnicowi kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu. Apelują również do mieszkańców o zwracanie szczególnej uwagi na osoby przebywające w warunkach zagrażających życiu, mieszkających samotnie.

W ostatnich dniach znacznie obniżyła się temperatura. Chłody stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku oraz dla osób będących pod wpływem alkoholu. Osoby bezdomne często z udzielanej pomocy nie chcą korzystać. Często nie mają świadomości zagrożenia, jakie czeka na nich, kiedy zostaną w pustostanach, gdzie nie ma ogrzewania i niejednokrotnie nawet okien. Taki stan rzeczy stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia tych ludzi. Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez policję, działań ochronnych, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu.

Dlatego też w związku z nadejściem mrozów, tomaszowscy dzielnicowi sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby szukające schronienia. Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. Aby uniknąć tego typu zdarzeń policjanci cyklicznie kontrolują opuszczone budynki, czy ogródki działkowe, szukając osób wymagających pomocy.

23 listopada w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się spotkanie kierowników i pracowników instytucji, na których ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Podczas spotkania omówiono stan przygotowań służb do nadchodzącej zimy, uzgodniono procedury postępowania z osobami bezdomnymi, zagrożonymi zamarznięciem i potrzebującym pomocy. Wskazano również, miejsca, które wymagają szczególnej uwagi.

http://www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=107,106&zoom=1514

APELUJEMY!!!

Nie przechodź obojętnie obok osób potrzebujących pomocy. Zwracaj uwagę na błąkające się po mieście osoby samotne lub przesiadujące na ławkach w zimne dni. Czasami jeden telefon może uratować życie. Każdy z mieszkańców powinien świadomy, że w sytuacji, kiedy widzi osobę bezdomną lub leżącą na chodniku z różnych przyczyn, należy zadzwonić pod bezpłatne numery alarmowe:

997 – POLICJA
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
112 – SŁUŻBY RATOWNICZE

 

źr. KPP Tomaszów Lubelski