Termomodernizacja budynku szkoły w Majdanie Górnym.

15 stycznia została podpisana umowa na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski – budynek Szkoły Podstawowej w Majdanie Górnym. Umowa została podpisana przez Wójt Gminy Marzenę Czubaj-Gancarz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grzegorza Gałana na łączną kwotę 2.613.589,17 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia prac – styczeń 2019 r.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski