Tereny strefy ekonomicznej w Łaszczówce – Kolonii zostaną wyposażone w niezbędną infrastrukturę

Po wielu staraniach Marzeny Czubaj-Gancarz – Wójta Gminy i Grzegorza Gałana – Skarbnika tereny strefy ekonomicznej w Łaszczówce – Kolonii zostaną wyposażone w niezbędną infrastrukturę. Powstanie skrzyżowanie z drogą krajową nr 17, droga dojazdowa do działek gruntów znajdujących się w strefie, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i kanały technologiczne. Umowę w sprawie budowy infrastruktury strefy zawarto 12 listopada 2020 r. Wartość robót budowlanych wynosi ok. 2,2 mln PLN, z czego ok. 2 mln PLN stanowi finansowanie zewnętrzne.

Tereny strefy to ok. 8 ha gruntów inwestycyjnych włączonych do TSSE „Euro-Park Wisłosan, których uzbrojenie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Gminy Tomaszów Lubelski i Miasta oraz powstania nowych miejsc pracy. Termin zakończenia inwestycji zapanowano na koniec września 2021 r.

 

Materiał nadesłany