Telatyn: Dar dla Biblioteki Publicznej

Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn otrzymała 57 książek z prywatnej kolekcji Pana Zygmunta Kostrzewskiego, który rodem pochodzi z Wasylowa a obecnie mieszka w Dąbrówce, w Wielkopolsce. Podarowane książki o tematyce historycznej dotyczą ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym regionie i stanowią część księgozbioru pana Zygmunta. Jak podkreśla sam darczyńca ,,Jest dla mnie dużą satysfakcją, że będą one służyć innym, w tym młodym ludziom.” Niewątpliwie przekazane książki wzbogacą księgozbiór Biblioteki a czytelnicy odnajdą wśród nich coś ciekawego dla siebie.

Wójt Gminy Telatyn Elżbieta Stąsiek – Witkowska i Dyrektor Biblioteki Publicznej pani Alicja Górnik wyrażają ogromną wdzięczność i serdeczne podziękowanie za przekazane książki i okazaną Bibliotece w Telatynie życzliwość.

źr. Gmina Telatyn