Szkolenie Terytorialsów na infrastrukturze krytycznej w Tomaszowie (zdjęcia)

Przygotowanie punktów obserwacyjnych, stanowisk ogniowych, obrona obiektu
i patrolowanie terenu – to tylko niektóre aspekty szkolenia Terytorialsów, które odbyło się w sobotę 21 kwietnia 2018 w
Tomaszowie Lubelskim.

Żołnierze z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na co dzień odbywający służbę w 25 Batalionie Lekkiej Piechoty w Zamościu, w sobotę 21 kwietnia przeszli szkolenie terenowe z wykorzystaniem infrastruktury krytycznej. Tym razem chodziło o ochronę i zabezpieczenie przepompowni wody w Tomaszowie Lubelskim. Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 7.00 rano w punkcie zbornym tj. na placu przed Starostwem Powiatowym
w Tomaszowie Lubelskim skąd żołnierze, po otrzymaniu uzbrojenia, udali się w rejon ćwiczeń.

Szkolenie z zakresu ochrony i zabezpieczenia newralgicznych punktów, jak wodociągi i oczyszczalnie ścieków, to bardzo ważny element ćwiczeń terenowych Terytorialsów. W ramach tych szkoleń żołnierze doskonalą umiejętności z zakresu przygotowywania punktów obserwacyjnych, stanowisk ogniowych, obrony obiektu, patrolowania terenu, sprawdzania osób i pojazdów oraz pozostałych elementów, jakie wykorzystuje się w przypadku ochrony tego typu infrastruktury.

Celem szkoleń defensywnych Terytorialsów jest również zapoznawanie się z infrastrukturą krytyczną znajdującą się w rejonie odpowiedzialności danego pododdziału, ciągłe doskonalenie swoich umiejętności topograficznych, medycznych oraz innych elementów związanych z działaniem pododdziału bojowego.

WOT w woj. lubelskim

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2300 żołnierzy i cały czas trwa nabór. Głównym zadaniem 2 LBOT w bieżącym roku jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągniecie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.

Misja i zadania WOT

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą.
W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale będzie wspierać i uzupełniać ich działania.