Szkolenie kadry pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego

SONY DSCW dniach 29-30 sierpnia 2016r. na terenie powiatu tomaszowskiego odbyło się szkolenie dla kadry pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem jednej z największych w Polsce Farm Fotowoltaicznych w miejscowości Tomaszów Lubelski przy ul. Łaszczowieckiej. Przedstawiciele firmy Solar Park Zamość, (wykonawca farmy, a w chwili obecnej jej nadzorca), przekazali bardzo wiele cennych uwag związanych z możliwością wystąpienia różnego rodzaju awarii m.in. powstania pożaru oraz sposobów działań w przypadku ich wystąpienia. Następnie w dalszej części szkolenia omówiono m.in.: zagrożenia oraz zwalczanie ASF, funkcjonowanie odwodów operacyjnych, sprawy bieżące związane z działalnością  pionu operacyjnego na terenie województwa lubelskiego. W dniu 30 sierpnia odbyła się druga część szkolenia połączona z ćwiczeniami zgrywającymi jednostek straży pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Ćwiczenia rozpoczęto w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim częścią teoretyczną  dotyczącą funkcjonowania turbin wiatrowych, którą przeprowadzili przedstawiciele EDP Renewables Polska. Następnie wszyscy uczestnicy ćwiczeń udali się na teren Farmy Wiatrowej Tomaszów Lubelski.

W ramach ćwiczeń praktycznych Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Lublin-2 ćwiczyła możliwość prowadzenia ewakuacji osób w sytuacjach awaryjnych – ewakuacja osób poszkodowanych z trudno dostępnego miejsca w turbinie wiatrowej.
W ćwiczeniach uczestniczyli:
– Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „LUBLIN 2”.
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski,
– 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – wszystkie z terenu powiatu,
– Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim,

Po zakończeniu ćwiczeń w m. Przeorsk nastąpiło podsumowanie, którego dokonał Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Szczepan Goławski.

Organizatorzy składają podziękowania: Solar Park Zamość, EDP Renewables Polska oraz Samorządowi Gminnemu w Tomaszowie Lub. i jednostce OSP Przeorsk.

źr. KP PSP w Tomaszowie Lubelskim